.NET Yazılım Uzmanlığı Kursu | Kampüs Sertifika
E-Devlet Onaylı

Üniversite Onaylı

E-Devlet Onaylı

E-Devlet Onaylı

Online Sınav

Online Sınav

.NET Yazılım Uzmanlığı Kursu

Kontenjan Dolmadan Kaydınızı Yaptırın
Bu Grubun Son Kayıt Tarihine Kalan Süre

00Gün - 08Saat - 58dk. - 31sn.

Çağrı Merkezi
Eğitimlerimiz Hakkında Sorularınız İçin Danışmanlarımızı Arayabilirsiniz.

.NET Yazılım Uzmanlığı Eğitimi

Microsoft'un geliştirdiği .NET, birçok kullanıma yönelik tasarlanan bir yazılım geliştirme platformudur. Yazılım uzmanlığı mesleğini yerine getirmek için de önerilen .Net platformu, uygulama yaratmak için Windows işletim sistemine uygun bir altyapı kurar. Rahat ve kolay anlaşılır kütüphane ve arayüz kullanımıyla sizi zorlayamayacak bir yazılım geliştirme sistemi kurarak uygulamalarınızı en iyi şekilde geliştirmenize olanak tanır.

Online eğitim aracılığıyla alacağınız yazılım uzmanlığı kursu ise Microsoft yazılım geliştirmek için nelere ihtiyacınız olacağını aktarır. Yazılım uzmanı olma hedefiniz varsa .Net dillerini öğrenerek sektörde öne çıkan ve profesyonel bir yazılım geliştiricisi olarak çalışabilirsiniz.

Vereceğimiz .NET yazılım uzmanlığı eğitimi, teorik anlatımdan ziyade teknik konularda bilgilenmenizi öne çıkaran uygulamalı bir süreç hazırlıyor. Eğitim; video ders, PDF kaynak ve uygulama esaslı dersler ile verimli bir öğrenme gerçekleştirmenizi hedefliyor. Eğitim sonunda;

 • programlama dilleri,
 • nesne yönelimli programlama,
 • web tabanlı otomasyon sistemi ve web tasarımı,
 • veri tabanı tasarımı ve yönetimi,
 • data binding mekanizmaları,

 Windows form uygulamaları, Visual Studio ile görsel tasarım sistemi (WPF) kullanımı konularına aşina olarak kurstan ayrılacaksanız.

Edindiğiniz bilgiler ve yetkinlikleri gösteren üniversite onaylı sertifikanızı da CV'ye yazarak yazılım dünyasında kendinizi ispatlayabilirsiniz. Eğitim boyunca göreceğiniz ders içeriklerini de aşağıdan inceleyebilirsiniz.

NET Platformunu Tanıyalım

 • Temel Kavramlar
 • Derleme Süreçleri
 • NET Framework
 • MSIL (Microsoft Intermediate Language)
 • CLR (Common Language Runtime)
 • CTS (Common Type Specification)
 • CLS (Common Language Specification)
 • İlk Uygulamamız
 • Uygulama Geliştirme Ortamının Hazırlanması
 • Visual Studio Uygulamasının Kurulumu

 Visual Studio Hakkında Genel Bilgiler

 • Solution, Yeni Proje Açma, Varolan Proje İle Çalışma
 • C# Dilinin Temelleri
 • Namespace Nedir
 • C# Dilinde Veri Türleri
 • Değer Tipleri
 • Referans Tipleri
 • Sabitler (Constants)
 • Numaralandırma (Enumerations)
 • Yapılar (Struct)
 • Operatörler
 • Aritmatiksel Operatörler
 • Karşılaştırma Operatörleri
 • Mantıksal Operatörler
 • Bitsel Operatörler
 • Tür Dönüşüm İşlemleri
 • Bilinçli Tür Dönüşümü
 • Koşul İfadeleri
 • If Deyimi
 • Switch Deyimi
 • Değerlendirme Soruları
 • Döngüler
 • For Döngüsü
 • While Döngüsü
 • Do-While Döngüsü
 • Foreach Döngüsü
 • Diziler
 • Tek Boyutlu Diziler
 • Çift Boyutlu Diziler
 • Değerlendirme Soruları
 • Metodlar (Alt Programlar)
 • Metod Oluşturalım
 • params Anahtar Kelimesi
 • Metodlarda Aşırı Yükleme
 • Ref ve Out Anahtar Kelimeleri
 • Değerlendirme Soruları
 • Nesne Yönelimli Programlama (OOP)
 • Sınıf- Nesne Kavramı ve Kapsülleme
 • Kurucu Metodlar
 • Kalıtım
 • İsim Gizleme (Name Hiding)
 • İleri OOP Kavramları
 • Abstract Sınıflar (Soyut Sınıflar)
 • Arayüzler (Interface)

 Gerçek Senaryolarla OOP İlkeleri

 • ToString()
 • Comparable
 • IEnumerable ve Foreach Döngüsü
 • Uygulama (Nesne Yönelimli Programlama)
 • Static Anahtar Kelimesi
 • Erişim Belirleyiciler (Access Modifiers)
 • Protected Erişim Belirleyici
 • Internal Erişim Belirleyici
 • Protected Internal Erişim Belirleyici
 • Internal Erişim Belirleyici
 • Protected Internal Erişim Belirleyici
 • Readonly Anahtar Kelimesi
 • Generic Kavramı
 • Generic Metodlar
 • Generic Sınıflar
 • Koleksiyonlar

 Boxing ve Unboxing Kavramı

 • Non Generic Koleksiyonlar (NonGeneric Collections)
 • Generic Koleksiyonlar (Generic Collections)
 • Singleton Tasarım Deseni Örneği
 • Factory Tasarım Deseni Örneği

Windows Form Uygulamalarına Genel Bakış

Form Uygulamasının Yaşam Döngüsü (Lifecycle)

 • Designer.cs
 • Form.cs
 • Kontrollerle Çalışma
 • Tasarım Ekranında Kontrolleri Yönetme
 • Kod Kısmından Kontrolleri Yönetme
 • Olay Temelli Programlama
 • Tasarım Ekranında Olay Bağlama
 • Kod Tarafında Olay Bağlama
 • Kontrolleri Özelleştirme
 • Kalıtım Yoluyla Kontrol Oluşturmak
 • Kullanıcı Kontrolü (User Control) Oluşturmak
 • Taş Kağıt Makas Oyunu
 • WPF Uygulamasına Genel Bakış
 • Form.xaml ve Form.cs
 • WPF Kütüphane Hiyerarşisi
 • Logical Tree ve Visual Tree

Windows Form Uygulaması ve WPF Uygulaması

Wpf Uygulamasında Yaşam Döngüsü

WPF Uygulamasında Derleme Süreci

XAML Dilinin Temelleri

 • Temel Kavramlar
 • Namespace Bildirimi
 • Static Resource ve Dynamic Resource
 • Genel Yazım Kuralları
 • WPF Kontrolleri
 • Kontrollere Genel Bakış
 • Taşıyıcı (Layout) Kontroller
 • Grid
 • StackPanel
 • WrapPanel
 • Canvas
 • Uniform Grid

Content ve Text Özelliklerinin Karşılaştırılması

 • Arayüz Tasarım Uygulaması-1
 • Arayüz Tasarım Uygulaması-2
 • Kod Tarafında Kontrollerle Çalışmak
 • Kontrol Ekleme ve Kaldırma
 • Kontrollere Olay Bağlama
 • XAML Tarafında Olay Bağlama
 • Kod Tarafında Olay Bağlama
 • Birden Fazla Kontrole Aynı Olayı Bağlama
 • Stillerle Çalışmak
 • WPF Uygulamasında Stil Tanımlama
 • Kontrol Seviyesi Stil Tanımı
 • Windows Seviyesi Stil Tanımı
 • Application Seviyesi Stil Tanımı
 • Stillerde Kalıtım (BasedOn) Özelliği

Hedef Kontrol (TargetType) Özelliği ve Kalıtım Hiyerarşisi

 • Arayüz Stil Uygulaması-1
 • Arayüz Stil Uygulaması-2
 • Kontrol Şablonlarıyla (ControlTemplate) Çalışmak
 • Kontrol Şablonu Tanımlamak ve Kullanmak
 • Şablonları Kontrol İçerisinde Tanımlamak
 • Şablonları Resource İçerisinde Tanımlamak
 • Şablonları Stil İçerisinde Tanımlamak
 • ControlTemplate Uygulaması-1
 • ControlTemplate Uygulaması-2
 • Veri Bağlama İşlemleri
 • DataBinding
 • DataContext Kullanımı

Binding Özelliği İle Veri Bağlama

 • Gelişmiş Veri Kontrolleri
 • DataGrid
 • ComboBox
 • DataGrid ve ComboBox Uygulaması
 • OneWay, TwoWay Binding
 • Observable Koleksiyonlar
 • Notify Property Changed Arayüzü
 • UpdateSourceTrigger
 • ElementBinding
 • Converter Kullanımı

Veri Şablonlarıyla (DataTemplate) Çalışmak

 • DataTemplate Kullanımı
 • ComboBox Örneği
 • ListBox Örneği
 • DataTemplate ve Converter Kullanımı
 • WPF Animasyonlar
 • Tekil Animasyonlar
 • DoubleAnimation
 • ColorAnimation
 • ThicknessAnimation
 • Storyboard Animasyonlar
 • Storyboard Kullanarak Animasyonları Yönetme
 • Kod Tarafında Storyboard Animasyonları Yönetme
 • Keyframe Animasyonlar

Expression Blend Uygulaması Hakkında Genel Bilgiler

 • Blend Programı Kullanarak Keyframe Animasyonlarla Çalışmak
 • WPF Trigger Kullanımı
 • PropertyTrigger
 • PropertyTrigger Kullanarak Stil Yönetimi
 • PropertyTrigger Kullanarak Animasyon Yönetimi
 • DataTrigger
 • DataTrigger Kullanarak Stilleri Yönetelim
 • RelativeSource Kullanımı
 • Uygulama-1
 • Uygulama-2
 • EventTrigger
 • Dependency Property
 • Uygulama-1 (Arayüz Tasarım Uygulaması-1)
 • (Arayüz Tasarım UygulamaUygulaması-2)
 • Delegate ve Event Mimarisi
 • Delegate (Temsilciler)
 • Delegate Tanımlama ve Kullanma
 • Tek Metodlu Delegate
 • Multicast Delegate
 • Hazır Delegate Yapıları
 • Action Delegate
 • Function Delegate
 • Predicate Delegate
 • İsimsiz Metodlar
 • Extension (Genişletme) Metodlar
 • Linq Temelleri
 • Linq To Object
 • Linq To Xml
 • Hava Durumu Uygulaması
 • Rss Uygulaması
 • Delegate İle Asenkron Programlama
 • Delegate ve Event İlişkisi
 • Asenkron Programlama
 • Thread Kullanarak Asenkron Programlama
 • Task Kullanarak Asenkron Programlama
 • Task Oluşturalım
 • Parent Task, Child Task
 • ContinueWith
 • Async ve Await Anahtar Kelimeleri
 • Wpf İle Asenkron Programlama
 • Thread Örneği-1
 • Thread Örneği-2
 • Task Örneği-1
 • Task Örneği-2

Hata Yakalama İşlemleri- Veritabanı Yönetim Sistemi Olarak MS SQL SERVER

 • Veritabanı Yönetim Sistemi Kavramı
 • Veritabanı ve Tablo Kavramları
 • Verileri Tablolara Bölme
 • Tablolar Arası İlişkiler
 • Birden Bire
 • Birden Çoğa
 • Çoktan Çoğa
 • MS Sql Server Genel Bakış
 • SQL Server Kurulumu
 • Sql Server Management Studio
 • SQL Sorgu Dilini Tanıyalım
 • DDL (Data Defination Language)
 • DML (Data Manipulation Language)
 • Northwind Veritabanını Tanıyalım
 • Temel Sorgular (insert, update, delete)
 • Temel Seçim Sorguları (select)
 • Gelişmiş Seçim Sorguları
 • Birden Fazla Tabloyu Birleştiren Sorgular
 • Gruplama Sorguları
 • Stored Prosedürlerle Çalışmak
 • Prosedür Oluşturma ve Parametrelerle Çalışma
 • Prosedür Uygulamaları
 • Transaction
 • Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar
 • Scalar Fonksiyonlar
 • Table Valued Fonksiyonlar
 • Trigger
 • After Trigger
 • Instead Of Trigger
 • Sql Server Views

ADO.NET Kullanarak Veritabanı Bağlantısı (Konsol Uygulaması)

 • ADO.NET Bağlantısı İçin Yardımcı Sınıf Geliştirilmesi
 • WPF Uygulaması İle ADO.NET Bağlantısı
 • Reflection (Yansıma Teknikleri)
 • Tür Bilgilerinin Elde Edilmesi ve Üyelere Erişim
 • Özel Attribute Geliştirilmesi
 • MVC
 • HTML5
 • CSS3
 • Bootstrap4
 • JavaScript
 • JQuery
 • TypeScript
 • Angular
 • Entity Framework
 • LinQ

.NET Yazılım Uzmanlığı İş İmkanları

 • Yazılım firmaları,
 • Kamu kurumları,
 • Firmaların bilgi işlem departmanları,
 • Veri tabanı yönetim sistemi bölümü,
 • İnternet servis sağlayıcıları,
 • Bağımsız danışman olarak çalışabilirler.

.NET Yazılım Uzmanlığı Eğitime Kimler Katılabilir?

Web yazılım ve tasarımına dair tim detaylara aşina olmak isteyenler eğitime katılabilirler. Özellikle yazılım uzmanı, bilgi işlem, yazılım geliştirici ya da web tasarım ile ilgili kariyer hedefleri olanlar, eğitime katılarak kendilerini kanıtlayabilirler.

.NET Yazılım Uzmanlığı Eğitime Nasıl katılabilim?

 Sayfanın üst kısmında yer alan "hemen al" butonuna tıklayarak ister sanal pos isterseniz EFT- Havale yöntemi ile ödeme işlemini gerçekleştirebilir ve eğitime katılabilirsiniz.

 İletişim sayfamızda yer alan numaralardan birini arayarak eğitim danışmanlarımız ile görüşebilir ve birlikte satın alma işlemini tamamlayabilirsiniz.

 Satın alma işleminin tamamlanmasından sonra size verilecek kullanıcı adı ve şifre ile sisteme girerek eğitim sürecinizi başlatabilirsiniz.

Yazılım Uzmanlığı Sertifikası

Sertifikalı .Net ile yazılım uzmanlığı kursu, online eğitim sınavından başarılı olan kursiyerlere THK onaylı belge vermektedir. Aynı zamanda kursiyere, online sınav puanına göre başarı veya üstün başarı belgeleri de sunulacaktır. Yazılım uzmanlığı sertifikası dışında, Microsoft katılım belgesi de ayrıca verilecektir. Eğitimi ve sertifikayı alarak Microsoft MCSD sınavı için ciddi bir temel edinebilirsiniz.

 

Neden Kampüs Sertifika?
 • dollar

  Ömür Boyu Erişim

 • paper-plus

  Ücretsiz Egzersiz Dosyaları

 • airplay

  Mobil, Tablet ve TV'den Erişim

 • clipboard

  Üniversite Onaylı Sertifika

 • clipboard

  19 Yıllık Deneyim