İnsan Kaynakları Eğitimi | Kampüs Sertifika
E-Devlet Onaylı

Üniversite Onaylı

E-Devlet Onaylı

E-Devlet Onaylı

Online Sınav

Online Sınav

İnsan Kaynakları Eğitimi

Kontenjan Dolmadan Kaydınızı Yaptırın
Bu Grubun Son Kayıt Tarihine Kalan Süre

00Gün - 08Saat - 58dk. - 31sn.

Çağrı Merkezi
Eğitimlerimiz Hakkında Sorularınız İçin Danışmanlarımızı Arayabilirsiniz.

İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı

İnsan kaynakları eğitimi, bireylerin insan kaynakları yönetimi kapsamına giren konularda detaylı bilgi edinerek insan kaynakları uzmanı unvanının elde edebilmesini sağlayan eğitim programıdır. İnsan kaynakları sertifika programı insan kaynakları yönetiminin, nasıl gerçekleştirileceğine odaklanır.

 İnsanın, işletmeler için en değerli kaynak olması İK eğitimleri ile yetişmiş personellere olan ihtiyacı ortaya koyar.

İnsan kaynakları kursu tarafından düzenlenen eğitim programı, işe alım iş analizi gibi insan kaynakları alanında gerekli her bilgiyi özümsemeyi sağlar. İnsan kaynakları yönetimi eğitimi ile yetenek yönetimi, performans değerlendirme gibi insan kaynakları yönetiminin gerektirdiği bilgiler aktarılır. Eğitimde iş hukuku ve insan kaynakları yönetimi için kullanılan çağdaş yöntemler aktarılır.

İnsan kaynakları kursu uzaktan eğitim şeklinde de düzenlenir. Bu sayede hem çalışıp hem de teorik bilgileri öğrenmek mümkün olur. Uzaktan eğitim, zaman ve mekân kısıtlamasını ortadan kaldırır. Konfordan ödün vermeden mesleki bilgi artırılabilir.

İnsan kaynakları yönetimi sertifika programı kapsamında üzerinde durulan konu başlıkları şunlardır:

 • İnsan Kaynakları Yönetiminin Önemi
 • İnsan Kaynakları Planlaması
 • İnsan Kaynakları Analizi
 • İş Analizi ve İş Tanımları
 • İş gören Bulma ve Seçme
 • Eğitim Yönetimi ve Kariyer Geliştirme
 • Performans Değerlendirilmesi
 • İş Değerlemesi ve Ücret Yönetimi
 • İş Hukuku
 • Etkili İletişim ve Liderlik
 • İnsan Kaynakları ve Motivasyon
 • İnsan Kaynakları ve Liderlik
 • Stres-Kriz-Zaman-Toplam Kalite Yönetimi

İK sertifikası almaya hak kazanabilmek için yeterlilik düzeyine ulaşılması gereken insan kaynakları eğitim konuları ana başlıkları, ders içeriği şunlardır:

 • İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş
 • İnsan kaynakları yönetiminin tanımı, kapsamı ve önemi
 • İnsan Kaynakları yönetiminin amaçları
 • İnsan Kaynakları Yönetiminin Özellikleri ve İşlevleri
 • Personel Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi Arasındaki Farklar
 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Bölümünün Örgütlenmesi
 • İnsan Kaynakları Planlaması
 • Planlama nedir?
 • İnsan Kaynakları Planlamasının Tanımı
 • İnsan Kaynakları Planlamasının Nedenleri
 • İnsan Kaynakları Planlamasının Amaçları ve Yararları
 • İnsan Kaynakları Planlamasının Kapsamı
 • İnsan Kaynakları Planlama Süreci
 • İnsan Kaynakları Planlamasını Etkileyen Faktörler
 • İnsan Kaynakları Planlaması Analiz Yöntemleri
 • Personel İhtiyacı Çeşitleri
 • İnsan Kaynağı Talep Öngörme Yöntemleri
 • İnsan Kaynağı Arzının Belirlenmesi
 • İnsan Kaynakları Planının Uygulanması ve Sonuçların Değerlendirilmesi
 • Analiz ve İş Tanımları
 • İş Analizindeki Temel Kavramlar
 • İş Analizinin Tanımı
 • İş Analizinin Amaçları
 • İş Analizinin Verimliliğe Etkisi
 • İş Analiz Süreci
 • İş Analizinde Kullanılan Yöntemler
 • İş Analizinin Sonuçları
 • İş Gerekleri ve Yetkinlikler
 • Yetkinliğin Tanımı ve Sınıflandırılması
 • İş Tanımları
 • İş Etüdü
 • İş Dizaynı
 • İş Gören Bulma Ve Seçme
 • İş gören Bulma ve Seçmenin Önemi
 • İş gören Bulma Sürecine Genel Bakış ve Hazırlık Çalışmaları
 • İş gören Bulma Teknikleri
 • İş gören Seçme Teknikleri
 • İşe Alma Görüşmesi (Mülakat)
 • Referans Araştırması
 • İşe Alma Kararı
 • Teklif Verme
 • Sağlık Kontrolü
 • İşe Yerleştirme
 • Eğitim Yönetimi ve Kariyer Geliştirme
 • Eğitimin Tanımı, Önemi ve Yakın Kavramlarla İlişkisi
 • Eğitimin Amaçları
 • Eğitimin Yararları
 • Eğitimin İlkeleri
 • Eğitimde Örgüt
 • Eğitim Politikası
 • Eğitim Prosedürünün Hazırlanması
 • Eğitim ve Geliştirme Süreci
 • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
 • Kariyer Geliştirme
 • Türkiye’de Eğitim ve Kariyer Geliştirme Uygulamaları
 • Performans Değerlemesi
 • Performans Değerlemesinin Tanımı, Önemi ve Amaçları
 • Performans Değerlendirme Sonuçlarının Kullanım Alanlar
 • Performans Değerlendirmenin Avantajları ve Dezavantajları
 • Performans Değerlendirme Sisteminde Olması Gereken Özellikler
 • Performans Değerlendirmeyi Etkileyen Faktörler
 • Performans Değerlendirme Süreci
 • Performans Değerleme Yöntemleri
 • Performans Değerlendirme Sürecinde Yapılan Hatalar
 • Performans Değerlendirme Sürecinde Yapılan Hataları Engelleyici Stratejiler
 • İşletmelerde Performans Değerlendirme Prosedürü
 • İş Değerlendirmesi ve Ücret Yönetimi
 • İş Değerlemenin Tanımı ve Amaçları
 • İş Değerleme İlkeleri
 • İş Değerlemesi Süreci
 • İş Değerlendirmesi Yöntemleri
 • Ücret Yönetimi
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Tanımı
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Önemi
 • İş Güvenliği Açısından İş Kazaları
 • İş Kazalarının Nedenleri
 • Meslek Hastalıkları
 • İş Kazalarına ve Meslek Hastalıklarına Karşın Önlemler
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Ülkemizdeki Geçmişi, Şimdiki Durumu ve Geleceği
 • Bürokratik işlemler
 • İşe Giriş İşlemleri
 • İşten Çıkış İşlemleri
 • Çalışma Düzeni
 • Bordro İşlemleri
 • Personel Disiplini
 • Özlük Dosyası
 • İdari ve Sosyal İşler
 • Hazırlıksız (Endüstriyel İlişkiler
 • Etkili İletişim ve Liderlik
 • İş Hayatında İletişimin Önemi
 • İletişimin Tanımı
 • İletişim Süreci
 • İletişim Engelleri
 • Liderlik ve Yönetim
 • Örgütsel İletişim
 • Etkili İletişim
 • İş yerinde Uyulması Gereken Kurallar
 • İnsan Kaynakları ve Motivasyon
 • Motivasyonun Tanımı ve Önemi
 • Motivasyonun Temel Bileşenleri
 • Motivasyon Süreci
 • Motivasyon Konusunda Temel Yaklaşımlar ve Teoriler
 • İşletmelerde Uygulanan Motivasyonun İlke ve Yararları
 • Motivasyon İçin İş Tasarımı
 • Çalışanları Motive Etme Teknikleri ve Uygulamalar
 • Performans ve Motivasyona İlişkin Yönetim Hataları
 • Çalışanların Motivasyonunun Sağlanması ve Kaybedilmesi
 • İş Tatmini
 • İnsan Kaynakları ve Liderlik
 • Lider ve Liderlik
 • Liderin Nitelikleri
 • Liderlik Türleri
 • Kazan-Kazan (Win-Win) Yöntemi
 • Dünya Tarihindeki Bazı Liderlerin ve Düşünürlerin Liderliğe Bakış Açıları
 • Stres, Kriz, Zaman ve Toplam Kalite Yönetim
 • Stres yönetimi
 • Kriz Yönetimi
 • Zaman Yönetimi
 • Toplam Kalite Yönetimi

İK yönetimi sertifika programları ile verilen eğitimlerin sonunda şu unvanlarda çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışmak mümkündür:

 • İşe Alım Asistanı (uzmanı, elemanı vb.)
 • İnsan Kaynakları Destek Personeli (şefi veya uzmanı vb.)
 • Personel Uzmanı
 • Yetenek Yönetim Uzmanı (müdürü)
 • Öğrenim ve Gelişim Uzmanı (müdürü)
 • İletişim Uzmanı (yöneticisi)
 • İnsan Kaynakları ve Kariyer Danışmanı
 • İnsan Kaynakları eğitmeni

İnsan kaynakları eğitimi alan kişiler büyük ölçekli şirketlerde çalışma imkânı elde edebilir. Sektör ve işletme büyüklüğü fark etmeksizin her işletmenin insan kaynakları alanlarında bilgili nitelikli elemana (uzmana) ihtiyacı vardır. Dolayısıyla insan kaynakları eğitimi alan ve bilgi ve beceriye sahip olduğunu sertifika ile belgelendirebilen kişilerin işsiz kalması pek olası değildir.

İnsan Kaynakları İş İmkanları

 • Eğitim kurumlarının insan kaynakları bölümünde,
 • Devlet İstatistik Enstitüsü’ nde,
 • İşe alım departmanlarında,
 • Kurumsal firmalarda,
 • İşletmelerin insan kaynakları bölümünde,
 • Devlet planlama teşkilatında,
 • Sivil Toplum Kuruluşlarında,
 • Özel şirketlerde,
 • Kamuda,
 • Bakanlıklarda,
 • Üniversitelerde görev yapabilirsiniz.

İnsan Kaynakları Eğitimine Kimler Katılabilir?

İnsan kaynakları uzmanlığı eğitimi için mezuniyet şartı yoktur. Üniversite onaylı insan kaynakları sertifikası sahip olmak, güçlü bir özgeçmiş anlamına gelir. İnsan kaynakları alanında uzmanlaşmak isteyen herkes eğitim alabilir. İnsan kaynakları eğitimi özellikle şu mesleklerde kariyer yapmak isteyenler için önemli bir fırsattır:

 • İşverenler
 • Yöneticiler
 • İnsan Kaynakları Yöneticileri ve Uzmanları
 • İşe Alım Uzmanları
 • Performans Değerlendirme Uzmanları
 • Muhasebeciler
 • Danışmanlar
 • Eğitmenler

İnsan kaynakları alanında çalışma konusunda hevesliyseniz ve bu alanda çalışmanın gerektirdiği bilgi ve becerileri öğrenmek istiyorsanız insan kaynakları eğitimi alabilirsiniz. İnsan kaynakları eğitimi ile iş dünyasında kariyer basamaklarını hızla tırmanabilirsiniz.

İnsan Kaynakları Eğitimine Nasıl Katılırım?

 • Sayfanın üst kısmında yer alan "hemen al" butonuna tıklayarak ister sanal pos isterseniz EFT- Havale yöntemi ile ödeme işlemini gerçekleştirebilir ve eğitime katılabilirsiniz.
 • İletişim sayfamızda yer alan numaralardan birini arayarak eğitim danışmanlarımız ile görüşebilir ve birlikte satın alma işlemini tamamlayabilirsiniz.
 • Satın alma işleminin tamamlanmasından sonra size verilecek kullanıcı adı ve şifre ile sisteme girerek eğitim sürecinizi başlatabilirsiniz.

İnsan Kaynakları Sertifikası Nasıl Alınır?

Uzaktan eğitim ile insan kaynakları alanında eğitim almak mümkündür. İnsan kaynakları uzmanlığı ve yönetimi sertifikasyon eğitim programı çerçevesinde verilen eğitimin sonunda online sertifika sınavı gerçekleştirilir. Sertifika sınavlarına katılıp sınavda başarılı olan kursiyerler üniversite onaylı insan kaynakları yönetimi sertifikası edinir. İK sertifikası e-devlet üzerinden sorgulanabilir.

Neden Kampüs Sertifika?
 • dollar

  Ömür Boyu Erişim

 • paper-plus

  Ücretsiz Egzersiz Dosyaları

 • airplay

  Mobil, Tablet ve TV'den Erişim

 • clipboard

  Üniversite Onaylı Sertifika

 • clipboard

  19 Yıllık Deneyim